Close

Z Notatnika Rekrutera “Języki obce”

Podziel się dobrem z innymi!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Hej wszystkim, kolejny post z cyklu #znotatnikarekrutera poświęcimy dziś znajomości języków obcych i o tym jak powinniśmy załączać informacje dotyczące tej kwestii w naszym życiorysie zawodowym.

Powodem, dla którego dobraliśmy temat dzisiejszy naszej serii jest fakt, iż znajomość danego języka obcego (najczęściej angielskiego) coraz częściej znajduje się w ogłoszeniu o pracę jako jeden z kryteriów decydujących o przejściu procesu rekrutacyjnego, dlatego też dzisiaj przedstawimy wam jak kwestię tę zamieścić w swoim CV.

O czym powinniśmy więc pamiętać pisząc o naszej znajomości języków obcych❓

📌 Należy umieścić informację o znajomości języków obcych w osobnej sekcji (nie w tej samej gdzie znajdują się pozostałe umiejętności) – zwiększy to przejrzystość i czytelność CV;

📌W przypadku jeżeli jesteśmy narodowości polskiej nie ma potrzeby dodawania języka polskiego jako języka ojczystego (ponieważ jak wspomnieliśmy, kwestia dotyczy znajomości języków obcych);

📌Określając stopień naszej znajomości języka obcego najlepiej posługiwać się skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference), jest to bowiem system najbardziej miarodajny i przejrzysty jeżeli chodzi o ocenę znajomości danego języka. Niezalecane jest natomiast określanie znajomości języka w gwiazdkach/kropkach w skali od 1 do 5 lub określeniach typu „stopień komunikatywny” (Taka informacja jest nieprecyzyjna i może być przez każdego rekrutera lub pracodawcę interpretowana zupełnie inaczej).

Wspomniana w podpunkcie polecana skala składa się z trzech sekcji, która każda jest podzielona na dwa poziomy, poniżej przedstawiamy jak to wygląda w przypadku języka angielskiego:

a) Początkujący

• A1 – Beginner (Umiejętność rozumienia i stosowania wyrażeń potocznych związanych z życiem codziennym, możliwość przedstawienia się, formułowania zdań i pytań dotyczących najprostszych informacji oraz uczestnictwa w prostej konwersacji jeżeli nasz rozmówca mówi powoli i jest gotowy do pomocy w przypadku jeżeli dana kwestia jest niezrozumiała),

• A2 – Pre-Intermediate (Umiejętność rozmawiania na proste tematy, na temat rodziny, życia prywatnego lub zainteresowań).

b) Średniozaawansowany

• B1 – Intermediate (Umiejętność rozumienia sensu wypowiedzi dotyczącej spraw typowych m.in. dla szkoły, pracy lub czasu wolnego, możliwość porozumiewania się z obcokrajowcem np. w czasie podróży, dla którego używany przez nas język obcy jest ojczysty),

• B2 – Upper-Intermediate (Możliwość swobodnej rozmowy lub dyskusji na znane nam tematy w języku obcym, umiejętność prowadzenia płynnej i spontanicznej konwersacji, zajmowania stanowiska w dyskusji oraz formułowania przejrzystych wypowiedzi pisemnych i ustnych).

c) Zaawansowany

• C1 – Advanced (Umiejętność rozumienia skomplikowanych tekstów w języku obcym, dostrzeżenia ironii oraz ukrytego znaczenia treści wypowiedzi, możliwość swobodnego i bezbłędnego formułowania treści),

• C2 – Proficient (Umiejętność płynnego, bezproblemowego posługiwania się językiem obcym niezależnie od stopnia skomplikowania tematu treści).

📌Jeżeli dysponujemy certyfikatem potwierdzającym naszą znajomość języka obcego na danym poziomie, warto o tym fakcie wspomnieć w CV (np. poprzez wyrażenie: „Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 – potwierdzona certyfikatem”), oraz certyfikat załączyć do aplikacji;

📌W sytuacji jeżeli nie mamy certyfikatu, możemy sprawdzić swoją wiedzę i poziom językowy poprzez darmowe testy weryfikujące (jest to pomocne jeżeli dodatkowo nie jesteśmy pewni swojego stopnia znajomości);

📌I ostatnia kwestia: podajemy rzecz jasna – nasz aktualny poziom znajomości języka obcego (uwzględniamy przy tym dłuższe przerwy w posługiwaniu się nim np. kiedy na poprzednich stanowiskach nie mieliśmy potrzeby jego używania).

Dziękujemy uprzejmie za lekturę i do zobaczenia za tydzień😊.
#perfectconsulting #znotatnikarekrutera #rekrutacja #hr #jezykiobce

Podziel się dobrem z innymi!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter