Close

Tematem poprzedniego postu z serii #znotatnikarekrutera było opracowanie życiorysu zawodowego (CV), wskazanie jak wspomniany dokument powinien wyglądać i jakie informacje są w nim niezbędne lub niedozwolone. Wśród elementów wymaganych w życiorysie wymieniony został „Profil/Cel zawodowy”, dlatego dzisiaj przybliżymy:
📌Czym jest ten „Profil zawodowy”
📌W jakim celu się go sporządza?
📌Co powinno być w nim zawarte?

Profil zawodowy to swego rodzaju nasza „wizytówka”, precyzując – krótki i zwięzły opis w którym przedstawiamy się pracodawcy, uwzględniając nasze dotychczasowe doświadczenie zawodowe, osiągnięcia oraz umiejętności. Ponadto określamy nasze motywacje do zmiany pracy (lub rozpoczęcia zatrudnienia na zupełnie nowym stanowisku) oraz co chcemy wnieść do firmy, której aktualnie aplikujemy.

Prawidłowo sporządzony profil zawodowy może zwrócić uwagę pracodawcy oraz wyróżnić nas na tle innych kandydatów, dzięki czemu zwiększymy nasze szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Warto też zwrócić uwagę na kolejny atut profilu zawodowego – ten segment podczas przygotowywania CV może okazać się pomocny również dla tych kandydatów, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego (np. studentów). W tym przypadku osoba kandydująca może w profilu opisać swoje najbardziej istotne cechy, umiejętności nabyte w trakcie studiów/staży/praktyk, a także udział w studenckich kołach naukowych.

Pytania pomocnicze przy sporządzaniu profilu zawodowego:
– Kim jesteś? Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe❓
– Jakimi umiejętnościami i sukcesami zawodowymi możesz się pochwalić❓
– Jakie masz plany zawodowe na przyszłość❓
– Dlaczego aplikujesz akurat do tej firmy❓

Jeśli chodzi o umiejscowienie profilu zawodowego, najlepszym pomysłem jest umieszczenie tej sekcji na górze CV, przed częścią właściwą (doświadczeniem i wykształceniem). Sam profil zawodowy nie powinien przekraczać pięciu zdań.

Więcej wskazówek i porad na temat poszczególnych sekcji w życiorysie zawodowym (i nie tylko) znajdziecie w przyszłych postach z serii #znotatnikarekrutera, tymczasem dziękujemy za uwagę i życzymy powodzenia w poszukiwaniu pracy marzeń 🙂
#perfectconsulting #znotatnikarekrutera #rekrutacja #hr #profilzawodowy